Rotvelt – Faen² Lyrics Norwegian

Tror du på en gud som bryr seg om karikatur?
Tror du på en gud som sender pest og ikke kur?
Tror du på en gud som setter mennesker i rang?
Finner du noe mening i å ofre et lam?
Er du stein dum?
Du hørte hva han sa
Til helvete skal han
For han er faen²
 
Hvordan kan du be meg respektere
Hvordan kan du tro at jeg kan tolerere din gud, din kultur, din tro
Når du tråkker på meg med hver eneste handling
Hvert eneste ord
Jeg og min tro tillater nemlig ikke noe
Jeg og min tro
 
Tror du på en gud som fordømmer, dreper og skader?
Tror du på en gud som befaler offergaver?
Han er faen²
Han er fylt av blasfemi
Hver gang han sprer sitt ord
Hver gang han sverger sin ed
Spotter han vår hellighet
 
Hvordan kan du be meg respektere
Hvordan kan du tro at jeg kan tolerere din gud, din kultur, din tro
Når du tråkker på meg med hver eneste handling
Hvert eneste ord
Jeg og min tro tillater nemlig ikke noe
Jeg og min tro
 
Du sier din gud er allmektig
Da er han faen meg ikke helt riktig
Du sier din gud er allvitende
Da er han faen meg en jævla bedriten en
Du sier din gud er allmektig
Da er han faen meg ikke helt riktig
Du sier din gud er allvitende
Da er han faen meg en jævla bedriten en
Jeg og min tro tillater nemlig ikke noe
Jeg og min tro
Jeg og min mor tillater nemlig ikke noe
Jeg og min far har ingen tro
 

Leave a Comment