Arcturus – Naar Kulda Tar (Frostnettenes Prolog) Lyrics Norwegian

Naar vinteren tar bitter fart
Og steiner sprekker I frostklar natt
Ved svarte tjern under naken li
Da er villmarken vond aa ferdes I
 
Vi befarer store sletter
Der sneen ligger tykk
Det blaaser kaldt – Vi skal dø
Vi har sørgelig nok forfalt
 
Fra still tjern
Till hortbetonte vidder
Farvel
 

Leave a Comment