AURORA – The Seed Songtekst Vertaling in het Nederlands

Just like the seed
Net als het zaad
I don’t know where to go
Ik weet niet waar ik heen moet
Through dirt and shadow, I grow
Door vuil en schaduw, groei ik
I’m reaching light through the struggle
Ik bereik licht door de strijd
Just like the seed
Net als het zaad
I’m chasing the wonder
Ik jaag het wonder na
I unravel myself
Ik jaag mezelf na
All in slow motion
Allemaal in slow motion

You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
When the last tree has fallen
Wanneer de laatste boom is gevallen
And the rivers are poisoned
En de rivieren zijn vergiftigd
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
When the last tree has fallen
Wanneer de laatste boom is gevallen
And the rivers are poisoned
En de rivieren zijn vergiftigd
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
Oh no
Oh nee

Suffocate me
Verstoor me
So my tears can be rain
Dus mijn tranen kunnen regenen
I will water the ground where I stand
Ik zal de grond water geven waar ik sta
So the flowers can grow back again
Dus de bloemen kunnen weer groeien
‘Cause just like the seed
omdat net als het zaad
Everything wants to live
Alles wil leven
We are burning our fingers
We branden onze vingers
But we learn and forgive
Maar we leren en vergeven

You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
When the last tree has fallen
Wanneer de laatste boom is gevallen
And the rivers are poisoned
En de rivieren zijn vergiftigd
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
When the last tree has fallen
Wanneer de laatste boom is gevallen
And the rivers are poisoned
En de rivieren zijn vergiftigd
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
Oh no
Oh nee

Feed me sunlight, feed me air
Voed me zonlicht, voed me de lucht
In a place where nothing matters
Op een plek waar niets toe doet
Feed me truth and feed me prayer
Voed me de waarheid en voed me gebed
Dancing around a shooting star
Dansen rond een vallende ster
And every cell remembers what have taken us this far
En elke cel onthoudt wat ons zo ver heeft gebracht
Feed me sunlight, feed me air
Voed me zonlicht, voed me de lucht
I see images of killer whales
Ik zie beelden van orka’s
Feed me truth and feed me prayers
Voed me de waarheid en voed me gebeden
Sleeping in a desert trail
Slapen in een woestijnpad
Dreaming of a parallel world where nothing ever hurts
Dromen van een parallelle wereld waar niets ooit pijn doet
Dreaming of a parallel world where nothing ever hurts
Dromen van een parallelle wereld waar niets ooit pijn doet

You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
When the last tree has fallen
Wanneer de laatste boom is gevallen
And the rivers are poisoned
En de rivieren zijn vergiftigd
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
When the last tree has fallen
Wanneer de laatste boom is gevallen
And the rivers are poisoned
En de rivieren zijn vergiftigd
You cannot eat money, oh no
Je kunt geen geld eten, oh nee
Oh no
Oh nee

Leave a Comment