Avicii – Heaven Songtekst Vertaling in het Nederlands

Step out into the dawn
Stap de dageraad in
You pray ’til, you pray ’til the lights come on
je bidt tot de lichten aangaan
And then you feel like you’ve just been born
En dan heb je het gevoel dat je net bent geboren
Yeah, you come to raise me up
ja, je komt om me op te voeden
When I’m beaten and broken up
Als ik verslagen en gebroken ben
And now I’m back in the arms I love
En nu ben ik terug in de armen waar ik van houd

And I think I just died
En ik denk dat ik net ben gestorven
I think I just died
Ik denk dat ik net ben gestorven
Yeah, I think I just died
ja, ik denk dat ik net ben gestorven
I think I just died
Ik denk dat ik net ben gestorven

And went to Heaven
En ging naar de hemel
And went to Heaven, whoa
En ging naar de hemel

Beaten and bathed in blood
Geslagen en badend in bloed
I’m hit by, I’m hit by your love and drug
Ik ben getroffen door, ik word geraakt door je liefde en medicijn
And now you’ve c-come to raise me up
En nu ben je gekomen om me op te voeden

And I think I just died
En ik denk dat ik net ben gestorven
I think I just died
Ik denk dat ik net ben gestorven
Yeah, I think I just died
ja, ik denk dat ik net ben gestorven

And went to Heaven
En ging naar de hemel
And went to Heaven
En ging naar de hemel
Whoa, and went to Heaven
En ging naar de hemel

It’s such a night, such a beautiful night
Het is zo’n nacht, zo’n mooie nacht
It’s such a view, such a beautiful sight
Het is zo’n uitzicht, zo’n mooi zicht
I think I just, oh, I think I just died, oh
Ik denk dat ik, oh, ik denk dat ik net ben gestorven

And went to Heaven
En ging naar de hemel
And went to Heaven
En ging naar de hemel
Oh, yeah, yeah
Oh, ja, ja

We’re gonna be birds and fly
we zullen vogels zijn en vliegen
We’re gonna set the world alight
we gaan de wereld in vuur en vlam zetten
We’re gonna lose ourselves tonight, whoa
we gaan onszelf verliezen vanavond
We’re gonna be birds and fly
we zullen vogels zijn en vliegen
We’re gonna set the world alight
we gaan de wereld in vuur en vlam zetten
We’re gonna lose ourselves tonight, oh
we gaan onszelf verliezen vanavond
In Heaven (Heaven)
In de hemel (hemel)

Leave a Comment