Birgitte Grimstad – Sjå Deg Vel Ikring Lyrics Norwegian

Djupt or draumen skimrar orda
Med si morgonfriske maning,
Borne av din inste trong
-lik ei aning om ei aning,
Lik ein underjordisk song:
 
Sjå deg vel ikring på jorda,
Sjå frå blom til sjø og tindar,
Kjenn dei fine lauvsals-angar,
Høyr naturens løyndomsklangar!
Kanskje er det siste gong
 

Leave a Comment