Blod Snått & Juling – Karate Lyrics Norwegian

Karate
Ska bola deg i knyde, Geir
Ska bola deg alt eg kan
Eg ska boksa deg i magen og i tennene
(I tennene)
 
Ska trenga meg goe
Eg ska gradera meg oppe te svart
Eg ska gje Geir ordentlig juling i magen
I magen [x8]
Ja, i magen, i magen ska eg gje deg juling
(Gje dig juling)
 
Å, masse mer bank
Masse mer bank
Masse mer bank
Å, masse mer bank
 
Karate
Ska jamna de med heile jordå
Ska legga de flatt i jordskorpå
Eg ska spa de heilt ner te dei andre
Då ska de få det dødsvarmt
De ska få det heilt jævlig
(Heilt jævlig)
 
Å det ska svi
Å det ska svi
Å det ska svi
Å det ska svi
 
I magen, i magen ska eg gje deg juling
(Gje dig juling)
 
Å, masse mer bank
Masse mer bank
Masse mer bank
Å, masse mer bank
 
(Ein gong te nå)
(Isje ein gong te)
 

Leave a Comment