Blomst – Sjømannsvisa Lyrics Norwegian

En sjømann kan aldri komme hjem
En sjømann kan aldri komme hjem
Hans ord er lenge glemt, og arven satt på vent
Til en sjømann blir varme tanker fra land sjelden sendt
Og vi synger:
Åå åå ååå å åå ååå
Ååå ååå ååå ååå
 
En sjømann kan aldri komme hjem
En sjømann har ikke no hjem
Hans mor er lenge glemt, og arven satt på vent
Til en sjømann blir varme tanker fra land sjelden sendt
 
Og sånne som oss har bare gjeld
Sånne som oss kan bare skjems
Sammen går vi ned når vi endelig får fred
Men først skal jeg ønske meg en plass for min sjel
 
Åååå
 
Vi har tenkt de samme tankene i 13 år
Vi har drukket tom de tankene i 13 år
Vi har kastet samme ankeret i 13 år
Vi har delt de samme tankene i 13 år
 
Åååå
 

Leave a Comment