CC Cowboys – Innriss Lyrics Norwegian

Jeg får aldri fred
Det rører alltid på seg
eg tror det er magi
Fra ødelandet i meg
Jeg vil ut for å se inn
Å se hvordan alt henger sammen
Og de spor du ikke ser
Er de dypeste sporene i meg
 
Jeg får aldri fred
Fra åndene som går
Og hjertet knuser minner
Hver gang det slår
Jeg vil ut for å se inn
Å se hvordan alt henger sammen
Og de spor du ikke ser
Er de dypeste sporene i meg
 
Innriss risset inn
Den du er står skrevet i deg
Innriss risset inn
Lag på lag det henger ved meg
Innriss
 
Jeg får aldri fred
For mørket har noe ved seg
Med øynene igjen
Kommer alt det fjerne nær meg
Jeg vil ut for å se inn
Å se hvordan alt henger sammen
For de spor du ikke ser
Er de dypeste sporene i meg
 
Innriss risset inn
Den du er står skrevet i deg
Innriss risset inn
Lag på lag det henger ved meg
Innriss
 
Jeg får aldri fred
Det rører alltid på seg
Jeg tror det er magi
Fra ødelandet i meg.
 

Leave a Comment