Danish Children’s Songs – Hjulene på Bussen (Aarhus Musikskole Version) Lyrics Danish

Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt,
Rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt,
Hjulene på bussen drejer rundt rundt rundt
Gennem hele byen.
 
Dørene i bussen siger “åbne og lukke”
“Åbne og lukke, åbne og lukke”
Dørene i bussen siger “åbne og lukke”
Gennem hele byen.
 
Babyene i bussen siger “wa, wa, wa”
“Wa, wa, wa, wa, wa, wa”
Babyene i bussen siger “wa, wa, wa”
Gennem hele byen.
 
Børene i bussen siger “vi vil have is”
“vi vil have is, vi vil have is”
Børene i bussen siger “vi vil ha’ is”
Gennem hele byen.
 
Sure frøken Madsen siger “hold så op”
“Hold så op, hold så op”
Sure frøken Madsen siger “hold så op”
Gennem hele byen
 
Folkene i bussen siger “snakke, snakke, snakke”
“Snakke, snakke, snakke, snakke, snakke, snakke”
Folkene i bussen siger “snakke, snakke, snakke”
Gennem hele byen
 
Hornet i bussen siger “båt, båt, båt”
“Båt, båt, båt,båt, båt, båt”
Hornet i bussen siger “båt, båt, båt”
Gennem hele byen
 
Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt,
Rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt
Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt,
Gennem hele byen.
 

Leave a Comment