Det tusende hjertet (musical) – Din bror Lyrics Norwegian

Eg er ikkje ei pingle
Eg er ikkje ei såpeboble
Som sprekker bare du ser på han
Som sprekker bare du ser på han
 
Eg er ikkje ei pyse
Nei, eg er ikkje et pinnsvin
Som piler bare du møter det
Som piler bare du møter det
 
Eg er ikkje en feiging
Nei, eg er ikkje et såpestykke
Som glir rett ut av hendene
Som glir rett ut av hendene
 
For broren din er elleve år
For broren din har krafter nok
For broren din kan hamle opp
Med kem som helst, med kem som helst
 
For broren din er elleve år
For broren din har vilje nok
For broren din er ikkje ein som stikker av
Som gjemmer seg
 
For broren din er elleve år
For broren din er ikkje redd
For broren din kan flytte fjell
For broren din kan flytte fjell
 
Kem sa broren din var skremt og feig?
Eg er ikkje skremt
Og eg er ikkje feig heller!
 

Leave a Comment