Det tusende hjertet (musical) – Fort, fort, fort Lyrics Norwegian

Fort, fort, fort
Gjennom historien, ned gjennom tiden
Eg ser deg siden
Fly, fly, fly
Forbi de levende, alt for min søster
Hør våre røster
Nå, nå, nå
Reise for hjertene, inn til de døde
Me åpner dører
Kom, kom, kom
Du er min mann, eg er di kvinne
Nå er tiden inne
 
Fort, fort, fort
Fly, fly, fly
Nå, nå, nå
Kom, kom, kom
Fort, fort, fort
Fly, fly, fly
Nå, nå, nå
Kom, kom, kom
 
Kordan skal dette gå?
Skal slutten begynne nå?
Kommer me hjem igjen?
Kanskje er reisen ein fiende?
Eller er reisen ein venn?
 
Fort, fort, fort
Kordan skal dette gå?
Er dette slutten nå?
Ka hender etterpå?
Fly, fly, fly
Kommer me hjem igjen?
Er reisen ein fiende?
Eller er den ein venn?
Eller er den ein venn?
 

Leave a Comment