Dystopia Now! – Barn av Lerret (Del II). Bortkommen, tom og Parat Lyrics Norwegian

Frelser av smerte
Knebler av egne
Munnkurv til barnet
Gift til den vise
 
Knuser av mitt univers
Kunstner av mine sår
Taler av mine ord
Skaper av min lidelse
 
Du har gitt meg
nok et selv
 
Hvem skal dømmes av
apostelenes arv,
denne gift
som bedøver den vise?
Hjernen i sjakkmatt – en fortærende tomhet
Kroppen er forlatt og fornuften biter i støvet
 
Du har gitt meg
nok et selv
Du har stjålet
mitt selv
 

Leave a Comment