Einherjer – Nord Og Ner Lyrics Norwegian

Treet strakk seg opp og ut
Støtt så fjell – støtt så fjell
Røta seg i farga jord
Djupt og vidt
Ormen lång, den slyng seg rundt
Tettare – og tettare
Eiteren, den forma ord
Nok ein gong
 
Usselheten vise vei
Den endelause sirkelen
Frender sjølv står stormen ut
Naturens gang
Harme vil ein om seg herja
Vike ikkje – eg vike ikkje
Økså hogg igjen og igjen
Ja, sviket svir
 
Nord og ner
Dragande
Nord og ner
Dei lokke dei
 
Det grønna bladet dør for oss
Litt og litt – det dør for oss
Vinter varsla opprøret
Nord og ner
Tanke-rier rase hardt
Hevn i harme – rase hardt
Fagre tonar svinne hen
Og visne vekk
 
Brynjelause går me fram
I fylkingen – går me fram
Fure værbitt står me der
Når det stige fram
Alltid ska eg følga med
På ravnene – på ravnene
Ormen hogge igjen og igjen
Ja, sviket svir
 
Nord og ner
Dragande
Nord og ner
Dei lokke dei
 
Det va sånn det va
Den siste dagen
Nåken gjekk i forveien
Me visste det
Det måtte skje
Naturens gang
 
Eiteren, den forma folk
Nok ein gong
Den forma folk
Eg slår ikkje røtter i fremmad jord
Nord og ner
 

Leave a Comment