Eivør – Giv Fred fremdeles Lyrics Danish

Giv Fred fremdeles i vort Land
Velsignelse af Jord og Vand
Hver i sin Nering, Stand og Sted
Maa nyde sin Nødtørftighed
 
Hver paa sin lovlig Vej ledsag
Til Land og Vand i denne Dag
Lad dine Engle følge dem
I hvor de farer ud eller hjem
 
Saa glemmer du og ikke mig
I hvis jeg nu haver bede dig
At fremme mon Nødtørft og Gavn
Thi gaar jeg ud i Jesu Navn
 

Leave a Comment