Eivør – Som Den Gyldne Sol Fremgryder Lyrics Danish

Som den gyldne Sol fremmbryder
Gjennem den kulsorte Sky
Og sin Straale-Glands udskyder
Saa at Mørk og Mulm maa flye
Saa min Jesus af sin Grav
 
Ag det dybe Dødsens Hav
Opstod ærefuld af Døde
Imod Paaske-Morgenrøde
Synd og Død og alle Pile
Som Satan skyde kan
Ligger brude ved Din Hvile
Udi Gravens mørke Land!
 
Der begrov Du dem og gav
Mig en sikker Trøste-Stav
At ved Din Oprejsnings Ære
Jeg skal Sejer-Palmer bære
Tak for al Din Fødsels Glæde
Tak for Dit det Guddoms Ord
Tak for Daabens hellig Væde
 
Tak for Naaden ved Dit Bord
Tak for Dødens bittre Vee
Tak for Din Opstandelse
Tak for Himlen Du har inde
Der skal jeg Dig see og finde
 

Leave a Comment