Elisabeth Andreassen – I evighet Lyrics Norwegian

Dagen går mot kveld, er borte, blir snart glemt
Men alt vi gav den står igjen, et frø som gror og vokser frem
 
Slik er kjærlighetens vei når den møter deg og meg
Først når vi lærer og forstår, vil den modnes og bli vår
 
Selv om dagene går, de svinner hen og blir til år
Alltid vil kjærlighet bestå i tid og evighet
I evighet
 
Elven renner stille hen over sletter, skog og eng
Men på sin vei for å nå frem, gikk den over stryk og stein
 
Selv om dagene går, de svinner hen og blir til år
Alltid vil kjærlighet bestå i tid og evighet
I evighet
 
Selv om dagene går, de svinner hen og blir til år
Alltid vil kjærlighet bestå i tid og evighet
I evighet
 
Alltid vil kjærlighet bestå i tid og evighet
I evighet
 

Leave a Comment