Enslaved – For Lenge Siden Lyrics Norwegian

Lovsanger ble sunget
Den gang folket fremdeles var stolt,
I de svundne tider,
For lenge siden
 
Så kom pesten
Pesten fra sør
Svik og vranære
Forpestet våre sinn
 
Den sterkes lov ble glemt
Men forsvant ei
Under et lag av tusen års svik
Ulmer den norrøne tanke
 
Kjemp! La ei din kraft forgå
Vår morgen skal også bli vår kveld
 
De brente våre hov
De drepte våre menn
Vi skal ta tilbake
Det som engang var vårt
 
Kjemp! Fornekt et ditt sinn
Vår morgen skal også bli vår kveld
 
Vi skal igjen synge
Lovsanger fra fordums tid
Slik vi gjorde i de dager
For pesten kom
FOR LENGE SIDEN
 

Leave a Comment