Enslaved – Nidingaslakt Lyrics Norwegian

Horna gjallar, vinden bles
Trommer dundrar, vinded bles
Med spjut og boge meter til strid
 
Me går I bresjen brødre gjennom blod.
Med von om ëre I galskapens namn
Me vert aldri slegn sjøl om me fell
 
Me reiser ei til Folkvang til,
Vanedronnings famn, våre fedre skal
Me møta om me fell I dag.
Me flytar ei frå var lagnad sjølv
Om vinden ikkje bles vår vei.
Til valfaders hall brødre.
 
Med heva spjut I Odins namn.
Me skal heva krus I Odins namn
Nidingar skal falla for våre føtter.
Dei treng ikkje be om sollyse dagar.
Ingen hugsat ein trëll uten herre
Slegne vert dei når dei fell.
 
Me hevar våpen for vår tru
Me slaktar marken for vår tru
Ingen nåde me viser
For dei som snudde ryggen til.
Døy skal dei som freista
å mura brunnen inn.
Ei som for med løgn og svik
Gje oss styrke, gje oss mot
Me skal sigra, brødre gjennom blod.
 

Leave a Comment