Enslaved – Ormgard Lyrics Norwegian

Ein jotne skrik i lengsel
Aesar druknar i banesår
I sterke armar veks
 
Gangar full av råte
Fjella let seg ikkje
Lenger løfte
 
Berre trellen eig
Sin eigen fridom
Når kongar fylgjer
Kristenmanns lov
 
Kven skal bera fram sølvet
Kven skal vakta bogen
Kven skal døme rett
Når hjarta er av kol
 
Skinnlaus ormyngel
Kven vil vel kome til
Slik ei verd
 
Dei storme menn drep
Sitt avkom med sløve sverd
La dei angre, la dei lide
Men trøyst dei ikkje
 
Gje dei aldri handa,
La dei aldri sjå auget
 
Tannlaust kjøterpakk
Kven vil vel høyre på slike ord
Kvite krist drep si eiga mor
 
La dei fryse, la dei svelte
Men trøyst dei ikkje
 
Om dei få orkar turnen,
Skal me byggja muren
Om dei få orkar turen,
Skal me byggja muren
Om dei få orkar turen
Skal me byggja muren
 

Leave a Comment