Enslaved – The Sleeping Gods Lyrics Norwegian

Vekk dei frende: Slepp dei fram
Vekk dei opp fra skoddeheimen
Lat dei kvessa sine spjut
Lat dei syngja, lat dei dansa
Frykt aldri deira vreide
Frykt heller di eiga sorg
Høyr dei kvedar gamle vers
Høyr dei kvedar fram din song
Sja dei byggja gudeheimen
Sja dei riva ner di borg
Grip din atgeir og ditt skjold
Grip ein niding hardt om hjerta
Kjenn kor elden rejser seg
Kjenn kor flaumen vekkjer deg
Det dei skreiv me heidra ma
Det dei bygde grava fram
 
Frendafolk, me fer no fram!
Frandafolk, me fylgjer vinden!
Me skal reisa stein igjen
Me skal byggja nye hov
Frendafolk, sja dei i augo!
Frendafolk, tving dei i kne!
Me skal vaska gamle runer
Me skal rissa dei pa ny
 
Vekk dei frende, inn i tid
Vekk dei: lei dei ut pa vollen
Lat dei kasta sine spjut
Lat oss fylgja med i dansen
Frykt ikkje den kalde vinden
Frykt ikkje din eigen drott
Høyr dei dikta sigerskvadet
Høyr nar spjutet treff sitt mal
Sja dei fargar vollen raud
Sja bekken, nar den no renn tom
Grip om det dei til oss gav
Grip om det som gav deg liv
Kjenn eldens tunge gje deg hap
Kjenn kor brunnen fyllest opp
Det me skreiv, du heidra ma
Det me bygde, let det sta!
 
Frendafolk, me fer no fram!
Frandafolk, me fylgjer vinden!
Me skal reisa stein igjen
Me skal Byggja nye hov
Frendafolk, sja dei i augo!
Frendafolk, tving dei i kne!
Me skal vaska gamle runer
Me skal rissa dei pa ny
 

Leave a Comment