Enslaved – Yggdrasil Lyrics Norwegian

Eg veit at eg hekk
på vindalt tre
netter heile nie,
med geir – odd såra
og gjeven Odin
gjeven sjølv til meg sjølv
oppå det treet
som ingen veit
kvar det av rotom renn.
 
Ikkje brød dei bar meg,
og brygg ikkje;
ned eg nidstirde,
tok opp runer,
ropande tok dei,
ned at der frå fjell eg fall.
 
Nie tyllesongar fekk eg
av den fræge son til
Boltorn, far til Bestla;
og drikke eg fekk
av den dyre mjøden,
aust opp av Odrere.
 
Då for eg til å fremjast
og frod verte
og vekte og finne meg vel.
Ord meg av ord
ord av la;
verk meg av verk
verk av la.
 

Leave a Comment