Filadelfiakirken – Hyll deg, Frelser og forsoner Lyrics Norwegian

Hyll Deg, Frelser og forsoner
Verden kroner Deg med torner
Du ser hva jeg har i sinnet
Tornekrans og korset vinner
Gi meg derfor kraft og mot
 
Hva har deg hos Gud bedrøvet
Og hva elsker du hos støvet
Så du tok vår plass i døden
For Du så den store nøden
Ga Deg til oss fullt og helt
 
Kjærligheten hjertegløden
Ble for sterk for selve døden
Da Du ofret helt Ditt hjerte
Seiret over død og smerte
For å gi oss håp og fred
 
Ja jeg tror på korsets gåte
Gjøre frelser av Din nåde
Vær meg nær når synden frister
Ta min hånd når hjertet brister
Si vi går til paradis
 
Ja jeg tror på korsets gåte
Gjøre frelser av Din nåde
Vær meg nær når synden frister
Ta min hånd når hjertet brister
Si vi går til paradis
 
Hallelujah! Jesus frelser!
 

Leave a Comment