Filadelfiakirken – Skapende Lyrics Norwegian

Du sa et ord og skapte jorden
Formet det til Ditt behag
Vi ble tilgitt Dine hender
Vi er Deg lik
Du er vår Far
Du lot det sveve i Din nærhet
Sammen i et paradis
Fristet vente vi oss ifra Deg
Aldri forlatt
Tross våre svik
 
Du er skapende for alltid
Du skaper noe nytt
Vi bærer evighet med oss
I hvert et steg
Vi vil leve i Din styrke
Du som gjør den svake sterk
 
Det sanne lys kom til vår verden
Lyset jaget mørket vekk
Dødens krefter måtte vike
Da Du gav alt
Vant Du vår rett
 
Du er skapende for alltid
Du skaper noe nytt
Vi bærer evighet med oss
I hvert et steg
Vi vil leve i Din styrke
Du som gjør den svake sterk
 
Vi vil høste våre lenker
Satt fri i Jesu navn
Du som skaperlivet hadde rådet
Vi vil lønne oss fra mørket
Og senke oss mot land
Skap i oss et håp som alltid holder
 
Vi vil høste våre lenker
Satt fri i Jesu navn
Du som skaperlivet hadde rådet
Vi vil lønne oss fra mørket
Og senke oss mot land
Skap i oss et håp som alltid holder
 
For Du er skapende for alltid
Du skaper noe nytt
Vi bærer evighet med oss
I hvert et steg
Vi vil leve i Din styrke
Du som gjør den svake sterk
 
Du er skapende for alltid
Du skaper noe nytt
Vi bærer evighet med oss
I hvert et steg
Vi vil leve i Din styrke
Du som gjør den svake sterk
 

Leave a Comment