Gåte – Bannlyst Lyrics Norwegian

Trolla i verda dei tener til nytte
Sume dei seier at borna er bytte
Trua på vonde blir halden ved like
Alt som er gale er mynta på slike
 
Trolla må svara for seg og dei hine
Vonde og gode dei syrgjer for sine
Det seiest at trolla i sola kan sprekke
Men sola ho tener til alle sitt tekke
 
Gode å ha!
Skulda må trollungen ta!
 
Trolla i verda dei tener til nytte
Gode å ha!
Sume dei seier at borna er bytte
Skulda må trollungen ta!
Trua på vonde blir halden ved like
Gode å ha!
Alt som er gale er mynta på slike
Skulda må trollungen ta!
 
Trolla må svara for seg og dei hine
Vonde og gode dei syrgjer for sine
Det seiest at trolla i sola kan sprekke
Men sola ho tener til alle sitt tekke
 
Sola deler med seg over alt
Sola deler med seg over alt
Sola deler med seg over alt
Sola deler med seg over alt
 

Leave a Comment