Gåte – Draumeslagjé Lyrics Norwegian

Ei nott eg drøymde at verda brann
og vaken tykte eg draumen sann
 
Alt liv var teke av svartepest
og myrkemakter heldt sigersfest
 
Allting på jorda var heilt forgjort
og alt forgifta og skjemt i lort
 
Det lydde røyster som i eit slag
og kampen stod på den siste dag
 
Den kampen stod mellom død og liv
og anden som over jorda sviv
 
Me var som vakande i ei grav
og anden atter oss livet gav
Me var som vakande i ei grav
 
I blinde fekk eg det synet att
Som dag or natt
Som dag or natt
 

Leave a Comment