Gåte – Gjendines Bånsull Lyrics Norwegian

Barnet legges i vuggen ned,
stundom gråter og stundom ler.
(Sove nå, sove nå, i jesu navn,
Jesus bevare barnet.)
 
Mamma tar meg på sitt fang,
danser med meg att og fram.
Danse så, med de små,
danse så, så skal barnet sove.
 

Leave a Comment