Gåte – Grusomme skjebne Lyrics Norwegian

Grusomme skjebne, hvad har jeg forøvet?
Hvi vilde du stedse, førfølge mig saa
Og skal jeg da idelig være bedrøvet
Og skal jeg i livet, ei glæde mer’ faa?
 
Jeg er av verden kjed, og al dens usselhed
Jeg er av verden kjed, og al dens usselhed
Jeg er av verden kjed, og al dens usselhed
Jeg er av verden kjed, og al dens usselhed
 
Mismodig jeg vanker, vemodige tanker
Uroer mit sind og forstyrrer min fred
 
Grusomme skjebne, hvad har jeg forøvet?
Hvi vilde du stedse, førfølge mig saa
Og skal jeg da idelig være bedrøvet
Og skal jeg i livet, ei glæde mer’ faa?
 
Jeg er av verden kjed, og al dens usselhed
Jeg er av verden kjed, og al dens usselhed
Jeg er av verden kjed, og al dens usselhed
Jeg er av verden kjed, og al dens usselhed
 
Mismodig jeg vanker, vemodige tanker
Uroer mit sind og forstyrrer min fred
 
Mismodig jeg vanker, vemodige tanker
Uroer mit sind og forstyrrer min fred
 

Leave a Comment