Glittertind – Se Norges blomsterdal! Lyrics Norwegian

Se Norges blomsterdal!
Farvel du kvalme fangekrok,
den ville graneskog er nu så delig sval!
 
Tralalalala! Ja, lystelig det er i Nord blant
fjell og li og fjord, blant fjell og li og fjord.
 
Hør fjellets stolte foss!
Nyss brøt den vintrens bånd og tvang;
nu går den fritt sin gang
og brummer bass til oss.
 
Så blå som himlens hvelv
fra hyttens dør så skjelmsk på klem
to øyne titter frem
og ler som Frøya selv.
 
Og får vi enn en skur-
litt regn gjør bondens åker godt,
vi skydde aldri “vått”,
det er mot vår natur!
 
Når hjem til dont og by
vi vende må fra landets lyst,
med “glemmegei” ved bryst,
vi synger høyt mot sky:
 
Tralalalala! Ja, lenge blomstre gamle Nord
med fjell og li og fjord, med fjell og li og fjord.
 

Leave a Comment