Harald Foss – Dronning Ellisiv Lyrics Norwegian

I austerled Langt mot nord
I Gardarrikets Novgorod
I Gardarrikets Novgorod
Jaroslav var fyrste stor
 
Jaroslav den fyrste stor
i borgen Almanrik han bor
Av døttre han hadde fem,
Ellisiv var en av dem
 
(REF)
Dronnng Ellisiv hun var,
Jaroslav var hennes far
Maken hennes Kong Harald
av Norges land
 
Ellisiv vakker var
Rikets fineste kleder bar
hun var eldst av søsken fem,
av sin far hun vistes frem
 
dyktig og rank, modig til hest.
I borghallen alle ble kallet til fest
beilere bar frem sine bud,
mange ville ha henne til brud.
 
(REF)
 
Til Novgorod en ferd fra syd,
staselige menn og hester med pryd.
Harald av Norge I rustning full
Fra Miklagard kom det kister av gull (1)
 
Harald Hardråde kongen han ble
tok Ellisiv til Norge med
Harald henne Dronningnavn gav
dette huget (likte) fyrst Jaroslav.
 
(REF)
 
Novgorod stor i makt,
møtested for kongelig prakt
Møtested for kongelig prakt,
i middelalderens glede og drakt.
 
Glede og drakt Fra fjern og nær
handelsmenn samlet seg der
Mye varer fra østens land
byttes med sølv fra nordboens land
 
REF (2x)
 

Leave a Comment