Harald Foss – Eirik Jarl Lyrics Norwegian

Kom sit ikring og lya meg, eg fortelje vil
Hendingar som hendte, i vår Saga tid.
Fregdamenn frå Island og Noreg samla var
Nidaros var staden og Eirik han var jarl.
 
Også i frå Hjaltland og i frå Orknøy
Til stemne var dei bedne, både mann og møy.
I kappleiken på vollen dei dugnad røyna vill
Og etterpå vil jarlen halde fest og spill.
Fregdamenn frå Island og Noreg samla var
Nidaros var staden og Eirik han var jarl.
 
Den fysste leik på vollen, bogaskot det blei
Og mange spende langbogen, då det på dagen leid.
Men ingen råka spjotet som stilt var opp på fjell
Utan Einar i frå Lade dei kalla Tambarskjelv.
Fregdamenn frå Island og Noreg samla var
Nidaros var staden og Eirik han var jarl.
 
Den andre leik dei ro ut etter Nidarfjorden vil
Og åreveden knaka då kjempene tok i.
Han Torgaut ifrå Orknøy var gut som kunne ro,
Og Njål og Ravn frå Island dei kom som nummer to.
Fregdamenn frå Island og Noreg samla var
Nidaros var staden og Eirik han var jarl.
 
Og neste leik på vollen det var hesteskeid og renn
Med mange hestar navngjetne blant ridande menn
Men Rimfakse til Eirik jarl, han vann som venta var
Dette var ein heste, som ikke hadde par.
Fregdamenn frå Island og Noreg samla var
Nidaros var staden og Eirik han var jarl.
 
Då leiken var til ende, på femte dag det leid
då jarl let blåsa hornet, endt er nå dette skeid.
Nå beda me alt folket i gildehallen inn
Om desse hende skald vil kvea, neste samla ting.
Fregdamenn frå Island og Noreg samla var
Nidaros var staden og Eirik han var jarl.
 

Leave a Comment