Helheim – Hjelmstorm Lyrics Norwegian

Alle frender byr deg velkommen
Ta imot mjød hos æser på vollen
Våre våpen skal vi selv verge
Voktes skal hjelm og brynje vel
 
For kampen står hardt
Blant ubundne menn
Skjold og harde skaller splittes
Farger skjoldborger blanke
I hærmenns blod
 
Eden sitter dypere enn banesår
Odins hugfulle tale rår
Fiender dør, frender dør, men
Akk og vel vi skal seire likevel
 
Splintret sverd og skarret skjold
På vollen i en hjelmstorm
 
Ubundet imot all verden vil ulven
Fenris fare før igjen vi
Samles på vollem
For så mange for til hedenske møtte
Trelldom og tvang
 

Leave a Comment