Helheim – Ouroboros Lyrics Norwegian

Som det store mørke
Kommer du tilbake
Evig er det gjentagende hjul
 
På ny når det tar slutt
Evig urgammel enhet
Dets kraft kan ei temmes
Dets flamme ei slukkes
 
For slangen skal bite deg
Og slangen skal ete deg
For slangen skal sluke dig
Og sakte fortære deg
 
Smygende, slangende
Selvoffer og selvslukende
For en selv å bli
Og bite seg selv i halen
 
Smeltes sakte sammen
Sammen smeltes skyggen
Som det store mørket
Sannhet er selv – igjen og igjen
 

Leave a Comment