Ildskær – I Korpsets Rækker Lyrics Danish

Stadens Mænd til Samling kaldt
Unge og graa
I Korpsets Rækker talt
Mod Døden skal de gaa
 
Den tapre sidste Skanse
I tabte Træskos Spor
Skal de Briten standse
 
De skal ej tage vore stolte Skibe
Thi vi er trofaste i Tjenesten
De skal ej tage vor smukke Stad
Thi vi er stærke i Sjælen
 
Her er vort Værn, Standhaftige Mænd
Soldatermodet sættes paa Prøve
Skudene falder ind, Brande blusser op
Bag Voldene falder de paa Stribe
 
Natten gaar paa Hæld, Byen staar i Brand
For Fædrelandet maa vi bløde
Bene sprænges af, Venner skydes ned
I Stræder kalder de døende
 
Og om vor Daad skal skrives
“For Fædrelandet glade”
“For Kongen Døden rede”
 
Stadens Mænd blandt Døde talt
De modige faa
Til Graven kaldt
Blev de unge og graa
 

Leave a Comment