Ingebjørg Bratland – Stål Lyrics Norwegian

Eg veit eg lova deg ein song,
eg trur ‘kkje tida blir så lang,
så høyr her no,
eg held det eg lovar, bror.
 
Tilsammen var eg hundre menn
og du var den som låg igjen.
Ja, i mitt sinn så mana eg fram eit skjold.
 
Alt som varmar,
alt som riv,
alt som brenne i mitt liv,
det kan du aldri ta frå meg,
hjarta som eg gav deg va’ te låns
og, berre så du veit det,
det va’ av stål.
 
Stemma mi, ho visnar bort,
rustar i ein sliten kropp
men før det svinn
er helsinga songen min.
 
Alt som varmar,
alt som riv,
alt som brenne i mitt liv,
det kan du aldri ta frå meg,
hjarta som eg gav deg va’ te låns
og, berre så du veit det,
det va’ av stål.
 
Det finnes hundre vegar dit
og det som som rakna,
det som slit,
det legg eg att.
I lova land finst inga mørkenatt.
 
Alt som varmar,
alt som riv,
alt som brenne i mitt liv,
det kan du aldri ta frå meg,
hjarta som eg gav deg va’ te låns
og, berre så du veit det,
det va’ av stål.
 

Leave a Comment