Ivar Bjørnson & Einar Selvik – Nordvegen Lyrics Norwegian

Veg mot nord
Langs stein, mark og skog
Kor gud og mann ferdast
Kor soger skrives
 
Ægir byr liv og vern
Men somme tidar haustar Rán
Når Hræsvelg slår med vingane
Kjem dei ikkje alltid heim
 
Me er fødde av trea
Og skuldar dei vørnad
Ei tid er på veg
Dei kvelast med gull
 
Snart gryr dagen att
Skuggar fer mot aust
Mykje har me røynt
Og mykje har me gløymd
Vegen nord vekker hugen
 

Leave a Comment