Ivar Bjørnson & Einar Selvik – Utsyn Lyrics Norwegian

Yver leie og land
Ruvar haugbondens heim
Vakar og vordar
Yver fe og heim
Varde som viser veg
Om du ferdast i leia
Vorde som frå dulheim
Gjeve råd, om du krevjer dens mål
Høgst opp på nuten
Speglar soli
Kven som rydda
Kven som bur
Djupt under ytå
Djupt du dyljer
Kven som rydda
Kven som bur
Ut yver leia
Kvér i tagnad
Kvar du er og
Kvar du skal
Ut yver leia
Kvér i tagnad
Om den ætti
som deg reiste
 

Leave a Comment