Kampfar – Mareham Lyrics Norwegian

Mara rir
Maretid
 
Kvikk eller daud
Olm og snau
Mara skifter ham
Til usselt og kroket skam.
 
Huldrelimens tid
Plageåndens sorte marg
Kjøvder og rir
Igjennom nattestid.
 
Mara rir og marekjøvd
Mara rir gjennom nattens tid.
 
Maretid, mareåndens ryttere
Tæres som lam, rives av ulvens ham.
 
Huldrelimen henger
Og marekorset sår
Mara rir
Maretid.
 
Mareham
Gammel ussel, full av skam
Mara rir
Huldrelimens tid.
 

Leave a Comment