Kari Bremnes – Når du går Lyrics Norwegian

Kor går du når du går
ut av denne tia
te den andre sia
te ei anna strand
 
Når du kommer over
står det nån og vente
ser du nån du kjente
gjer de dæ ei hand
 
Ut i det ukjente
inn i det blå
vente den ferga
vi alle ska nå,
vente den veien
vi alle ska gå
uten bagasje
uten en tråd
 
Nu e det du som går
ut av denne flokken
Høre du de klokken
pappa, det e du
du som ringes over t
e den andre sia
ut av denne tia
Pappa, det e nu
 
Klokken ska ringe
så alle forstår
ringe for livet
og alle som går
Klokken ska ringe
for oss og for dem
høre du pappa
nu ring de dæ hjem
 

Leave a Comment