Kickin’ It [OST] – Kickin’ It Theme Song (V1) (Norwegian) Lyrics Norwegian

Vær fær.
Mindre tøff mot meg.
Ja siger kung kung.
Sparkle vekk men meg.
Og vi kan ha det bra ta som sigdal.
Det er så vi gjør.
Og familie er en får spørké i vei.
Er bédder å slå å spørké i vei med deg?
Kom igjen må skjut å gråter.
Mørkeveil som det er karater.
Alle sammen!
Vær fær.
Mindre tøff mot meg.
Ja siger kung kung.
Sparkle vekk men meg.
Og vi kan ha det bra ta som sigdal.
Det er så vi gjør.
Og familie er en får spørké i vei.
Er bédder å slå å spørké i vei med deg?
 

Leave a Comment