Kirsten Bråten Berg – Et lite barn så lystelig Lyrics Norwegian

Et lite barn så lystelig
ble av en jomfru båret,
ei før, ei siden hørtes slik,
men kun i jubelåret,
i tidens fylde, da Guds Sønn
på jord seg fant en moder skjønn,
lot uten synd seg føde,
fornedre seg til de små,
så de kan ham til broder få,
den himlens morgenrøde.
 
2Høylovet i all evighet
skal Jesus Kristus være!
Og når for ham vi kneler ned,
det er Gud Faders ære;
og når vår lovsang, alltid ny,
fra jord seg svinger lett i sky
med glade jubeltoner,
vårt fattige Halleluja
med salig fryd istemmes da
av englers millioner.
 

Leave a Comment