Kirsten Bråten Berg – I denne søte juletid Lyrics Norwegian

I denne søte juletid
bør man seg rett fornøye.
Og bruke all sin kunst og flid
 
Guds nåde at opphøye.
Ved ham som er i krybben lagt,
vi vil av all vår sjelemakt
i ånden oss forlyste.
Din lov skal høres Frelsermann.
Så vidt og bredt i verdens land
at jorden skal ryste.
 
En liten sønn av Davids rot
som og er Gud tillike.
For våre synders skyld forlot
sitt høye himmelrike.
Det var Ham svart å tenke på
at verden skulle undergå.
Det skar ham i hans hjerte.
I sådan hjertens kjærlighet,
Han kom til oss på jorden ned
at lindre all vår smerte.
 
Vår takk vi frem vil bære
enskjønt den er kun ringe.
Hosianna og halleluja
skal allevegne klinge.
Guds ark er kommet i vår leir.
Ti synger vi om fred og seir.
Mens hjertet må seg røre.
Vi synger om den søte fred
så helvede skal skjelve ved
vår julesang å høre.
 

Leave a Comment