Koldbrann – Fullt Spekter Dominans Lyrics Norwegian

Skittengrått perspektiv
Vergeløst, de klynger seg
til konturløse visjoner
og syntetiske sirkler
 
Kollektivt sløvsinn
Frihet, kun en anakronisme
 
Manglende impulsiv kontroll
Ingen følelse av mestring
Ingen håndfast fiende
Tilbake, kun en blek kopi
 
Idet asken av våre bøker
smuldrer i disse krøplede hender
Relikvidert, som et avgudsoffer
deprivert for identitet
 
Forlengelse av pine, en dyd
etterstrebet til fullkommenhet
 
Elitistisk selvoppholdelsesdrift
Industriell ensrettelse
Sjelelig rovdrift
Produktet av fabrikkert frykt
 
Fullt Spekter Dominans
 

Leave a Comment