Kong Lavring – Agnus Dei Lyrics Norwegian

Jomfru Maria gjekk seg ned på sand,
– fyre, fyre foldo –
Såg hu det barnet kom fljotand iland.
– leikom fagert å foldo –
– tungt trøde dansen under moldo –
 
Ho tok det barnet og bar det heim,
– fyre, fyre foldo –
Dei kalla det ungan Agnus Dei.
– leikom fagert å foldo –
– tungt trøde dansen under moldo –
 
Fram kom Maria plomekinn,
– fyre, fyre foldo –
Kvi er du så stur, sæle gudsån min.
– leikom fagert å foldo –
– tungt trøde dansen under moldo –
 
Det er ikkje undras eg sture må,
– fyre, fyre foldo –
Min fader og moder i våndo står.
– leikom fagert å foldo –
– tungt trøde dansen under moldo –
 
Å høyre du, sæle gudsån mln,
– fyre, fyre foldo –
Løys så inn att foreldri din’.
– leikom fagert å foldo –
– tungt trøde dansen under moldo –
 

Leave a Comment