Kong Lavring – Fagre Piker Lyrics Norwegian

Vil du se fagre piker i mengder,
da skal du øverst i Hallingdal gå.
Skjønne som roser, fagre som liljer,
gullgule lokker og øyne så blå.
En sådan var min.
Med grube på kind
til den falskes til malurt forvandledes vin.
 
Skulle jeg gråte da var jeg en dåre,
Skulle jeg klage da var jeg en narr.
Skulle jeg la kvinnfolk mitt hjerte bedåre,
da var det skitt å vera vaksen som kar.
Tak og ære for mig.
Den pike skal aldri, nei aldri i verden
min kjæreste bli.
 

Leave a Comment