Kurt Nilsen – Deilig er jorden Lyrics Norwegian

Deilig er jorden
Prektig er Guds himmel
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang
Gjennom de fagre
Riker på jorden
Går vi til paradis med sang
 
Tider skal komme
Tider skal henrulle
Slekt skal følge slekters gang
Aldri forstummer
Tonen fra himlen
I sjelens glade pilgrimssang
 
Englene sang den
Først for markens hyrder
Skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!
 

Leave a Comment