Lumsk – Hår Som Spunnid Guld Lyrics Norwegian

In så kom ded vene viv,
Som Åsmund vilde vinne,
hon ha hår som spunnid gull
og vippad i silkvitvinne
 
In så kom ded vene viv,
som Åsmund vilde få
hon ha hår som spunnid gull
og vippad i silkitråd
 
hår som spunnid gull,
vippad i silkiband
hår som spunnid gull,
vippad i silkiband
 
Åsmund upat or sengi sprang
og tok hennar i sit fang
Åsmund upat or sengi sprang
og tok hennar i sit fang
 

Leave a Comment