Midnattsol – Forvandlingen Lyrics Norwegian

Eq våkne opp
Kan’kje se min egen kropp
Ein aen form eq har fått
Kan’kje hørra min egen røst
Men rundt meg
 
ingen trøst
ingen hånd
ingen styrkanes bånd
Men nok av hån
 
Aldri mer fanga
au grusomhetens last
Aldri merlenka fast
au samvittighetens last
 
Som rein på norden vidder
Iler med iver men
når aldri fram
til reinens land
 
Som maus i skogens indre
Streve og bygge oss slott
i maurtueners land
 
Søker livets verdi
Kjærlighetm lykke, tid
Men ingenting me finne
Bare tap, plikter og krav
Me leiter på feit plass
 
Eg går i seng
Trøtt og trist
Heilt utslitt
Lenge nok eg har lidd
Ein aen eg har blitt
Frovandla
 
Full au skyld
Full au savn
Eg vit endelig
kjenna ro
Finna fred
Finna meg
 
Fyll meg me frihet
Bli ett me meg
Fyll meg me stillhet
Bli ett med meg
 

Leave a Comment