Mods – Bli med oss Lyrics Norwegian

Dag, du har nettopp gått forbi, eg e lei
Lei av alt du gjørr, alt du gjorr har eg gjort før
Kveld, det blir mørkt når du går hjem
Du e glemt, det e forbi me deg
Ei ti’ me mange minner gjemt
 
Blir du me oss ska du snart få se
Ka me holde på me
Bli me oss, me spele rock n’ roll
Heilt te ikvell
 
Dag, du kan skinna som ei sol
Ska me aldri få nok av deg
Me ser deg øve alt
Me vente på at du ska gå
Kveld, eg e lei av alt du gjørr
La meg sleppa å se deg
Du e’kje han så du tror du e
Når du står der å gjørr deg te
 
Blir du me oss ska du snart få se
Ka me holde på me
Bli me oss, me spele rock n’ roll
Heilt te ikvell
 
Kveld, vil ha mer, men du går hjem
Ska me aldri få se deg mer
Har du mer å gje
Som du vil at me ska se
 
Blir du me oss ska du snart få se
Ka me holde på me
Bli me oss, me spele rock n’ roll
Heilt te ikvell
 

Leave a Comment