Nortt – Døden… Lyrics Danish

Denne nat… af mørket besat
Denne nat… er livet forladt
 
Naar tiden er inde
Vil døden finde
Naar tiden er inde
Elendighed ende
 
Døden… livets nederlag
Døden… befrielsen fra livet
 
Naar døden kommer
Er alt forbi
Naar døden kommer
Er sjælen fri
Naar døden kommer
Vil alt visne bort
Alt blive sort
Naar døden kommer
Klagesang forstummer
 

Leave a Comment