Norwegian Children’s Songs – Jeg gikk en tur på stien Lyrics Norwegian

Jeg gikk en tur på stien
og søkte skogens ro.
Da hørte jeg fra lien
en gjøk som gol koko.
Koko, koko, kokokorokoko
Koko, koko, kokokorokoko
 
Jeg spurte den hvor mange,
hvor mange år ennu.
Den svarte meg med lange
og klagende koko.
Koko, koko ….
 
Jeg spurte om dens make
og om dens eget bo.
Den satt der oppå grenen
og kikket ned og lo.
Koko, koko ….
 
“Vi bygger ikke rede,
vi har hjem, vi to.
Fru Spurv er mor til barna
vi galer kun koko”
Koko, koko ….
 

Leave a Comment